Προσωπικά δεδομένα

Για τους σκοπούς της συνεργασίας μας καθώς και εκ του νόμου, υποχρεούμαι να τηρώ γραπτό αρχείο σχετικά με την αξιολόγηση και τη θεραπεία σας. Σε κάθε ψυχολογική πράξη υπάρχει αυστηρά η τήρηση του απορρήτου ως βασική αρχή της επιστήμης της Ψυχολογίας διεθνώς ενώ και ο νόμος προστατεύει την εμπιστευτικότητα κάθε μεταξύ μας επικοινωνίας.

Οι πληροφορίες που σας αφορούν μπορούν να παραχωρηθούν μόνο με την έγγραφη άδειά σας. Υπάρχουν ωστόσο ορισμένες εξαιρέσεις στις οποίες είναι υποχρεωτικό να αποκαλυφθούν πληροφορίες ακόμα και χωρίς αυτήν, όπως:

 

  • Αν υπάρχει ανησυχία ότι κινδυνεύετε να βλάψετε τον εαυτό σας ή κάποιον άλλο. Σε αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητο να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα όπως η ειδοποίηση συγγενικού σας ατόμου ή των αρχών, η επαφή με ένα νοσοκομείο ή και με ένα ενδεχόμενο θύμα των δυνητικά επικίνδυνων προθέσεών σας.

  • Αν υπάρχει υποψία ότι ένα παιδί, υπερήλικας ή κάποιο άτομο με ειδικές ανάγκες κακοποιείται ή παραμελείται, υποχρεούμαστε να υποβάλουμε αναφορά στις αρμόδιες αρχές.

 

  • Αν ζητηθεί από τις δικαστικές αρχές.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ

Και οι δύο γονείς –ακόμα και αν είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση- είναι απαραίτητο να δώσουν τη συναίνεσή τους προκειμένου το παιδί να μπει σε διαδικασία θεραπείας. Ο ρόλος του ειδικού ψυχικής υγείας πρέπει να εδράζεται στην αμεροληψία ενώ δεν είναι αρμόδιος για να διατυπώνει εκτιμήσεις σχετικά με την επιμέλεια του ανηλίκου.

Στην περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης των γονιών είναι ουσιώδους σημασίας να ορίζεται εξαρχής ο τρόπος με τον οποίο θα διεξάγεται η επικοινωνία και με τους δύο γονείς.

Ως γονείς και κηδεμόνες είστε οι πλέον σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή του παιδιού σας και είναι απαραίτητο να συμμετέχετε στη θεραπευτική διαδικασία. Ωστόσο, μπορεί να είναι δύσκολο για ένα παιδί, ειδικά αν βρίσκεται στην εφηβεία, να έχει μία αποδοτική σχέση με οποιονδήποτε θεραπευτή αν αισθάνεται πώς ότι διαμείβεται μεταξύ τους θα κοινοποιείται και στους γονείς του.

 

Γι’ αυτό είναι σημαντικό στην έναρξη της θεραπείας να οριστεί η ποσότητα και το είδος της πληροφόρησης αυτής. Αν βρίσκεστε σε θεραπευτική διαδικασία και ως ζευγάρι, οι πληροφορίες ιατρικής φύσης δεν μπορούν να κοινοποιηθούν χωρίς την έγκριση και των δύο μερών.

Αίτηση ΑΠΥΔ

Αίτηση ΑΠΥΔ

Για ζητήματα Πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, αντίταξης στην επεξεργασία για προσωπικά δεδομένα που τυχόν τηρούμε για σας ως Υποκείμενα των Δεδομένων, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την Αίτηση "ΑΠΥΔ"

Αλεξάνδρα Καππάτου

Ψυχολόγος - Παιδοψυχολόγος

Χατζηκώστα 5 & Βασ. Σοφίας | Πλ. Μαβίλη Αθήνα 

 (+30) 210 64 522 54  και  (+30) 210 64 557 51

  • LinkedIn
  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης ιστότοπου: 9/11/2020

gdprlogo.png